Aanmelden overblijfouders

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven bijna alle kinderen over op school.
De overblijf is verdeeld in 2 delen :

11.30 – 12.45: Groep 1 – 4 (11.30 – 11.45: boterhammetje in de klas opeten)
12.30 – 13.30: Groep 5 – 8
Bij lekker weer spelen de kinderen buiten, bij slecht weer binnen.

Een grote groep ouders verzorgt samen met pedagogisch medewerkers van Mundo de overblijf. De overblijfplanner maakt hiervoor een rooster. De overblijfouders starten 5 minuten voor de aanvang van de pauze tot ongeveer 5 minuten na de pauze.

De vergoeding voor de overblijfouders betreft 4,50 euro per uur (wettelijke maximum). Dit wordt vanuit de overblijfbijdrage vergoed. Ook de kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en van de TSO-training voor overblijfouders worden vanuit de overblijfbijdrage vergoed.

Wilt u uw kinderen ook zien spelen met klasgenootjes tijdens de overblijf? Onze overblijfplanner Sabine deelt u graag in! Drie keer per week of eens per maand … u bent van harte welkom! Mail naar: overblijfevb@gmail.com