Afscheidswoord Petra

Vanaf deze week draag ik de school en iedereen en alles wat daarbij hoort over aan jullie nieuwe directeur: Joëlle Schuilenburg.
Ik krijg veel lieve reacties en belangstelling van ouders. warmte, dankbaarheid, vragen over wat ik nu ga doen.
En ja, afscheid nemen doet zeer. Elke verandering brengt ook spanning mee.
Ik ga er van uit dat het gezonde spanning en nieuwsgierigheid is. Want hoe fijn is het dat er eindelijk weer een vaste directeur is voor de 2.0 versie van de Eduard van Beinum.
Met alle mensen van het team hebben we een aantal jaar met veel plezier en veel inspanning een geweldige fundering gelegd. Ook zijn we stap voor stap onderwijs gaan bouwen wat past bij waar kinderen behoefte aan hebben en plezier in ervaren. Ik voel me bevoorrecht, het was een cadeautje, onverwachts lang, om zo te kunnen bouwen met het team en ouders.
De koers en wensen voor de toekomst zijn groots, want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden en elke dag 0,5% vooruit maakt dat je in een jaar heel erg ver komt.
Het onderwijs is in beweging en dat zal het blijven. Wanneer een horizon is bereikt zijn er weer nieuwe vergezichten.
Ik ben trots op het team, de kinderen en de ouders en ieders liefde en aandeel hierin voor de school.
Werkdruk kennen we, maar hier wordt met passie gewerkt en is er vooral werkgenoegen en werkplezier. omdat we zoveel willen en passie hebben voor de kinderen en het vak.
En dat is merkbaar in het klimaat, ook als het eens even niet zo lukt als we zouden willen.
Ik laat een fijne school achter en zie er naar uit hoe het team met Joëlle de volgende stappen gaat nemen.
Ik  blijf betrokken aan de zijlijn en zal me vanaf februari nog bezighouden met de grote renovatie die er aan zit te komen. Niets is nog zichtbaar, maar de voorbereidingen brengen veel werk met zich mee. En zoals altijd zijn we niet gauw tevreden, want het is pas goed als het goed is.
Volgende week sta ik nog bij de deur.
Aan het eind van de week ga ik er nog even tussenuit om als Team Tundra de challenge te gaan rijden voor KIKA en vrienden van het Sophia kinderziekenhuis.
Ik hoop dat jullie ons gaan volgen op de site, facebook en Youtube.
Als het weer zo leuk wordt als vorig jaar is het voor iedereen weer een spannend spektakel.
Na ons avontuur kom ik nog even terug en zal ik jullie allemaal officieel groeten.
Uit het oog, maar zeker niet uit het hart!

Petra de Jager

Dit zijn onze beloftes aan de leerling

 

error: Content is protected !!