Schoolmaatschappelijk werker

Graag verwelkomen wij Coos Gunneweg, schoolmaatschappelijk werker. Zij heeft het stokje overgenomen van Tabitha Mulder. Wij danken Tabitha voor haar inzet en wensen Coos succes. Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van...

Staking 30 en 31 januari

De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Al het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een eenmalige bonus. Tevens krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari. Natuurlijk zijn we...