Kom kennismaken!

Heeft u een kind tussen de 2 en 4 jaar en wilt u eens op onze school komen kijken? Dat kan! Wij houden regelmatig een open ochtend. Meer informatie

Uw kind aanmelden

Wilt u meer weten over onze school, een kennismakingsgesprek plannen of uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. Wij verheugen ons op uw bericht, telefoontje of bezoek. Ouders die al een kind bij ons op school hebben, kunnen een inschrijfformulier afhalen bij de directie of de leerkracht van uw kind.

Algemene contactgegevens

Openbare basisschool

Eduard van Beinum

Joëlle Schuilenburg, directeur
Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam
Telefoon: 010-4226026
E-mail: joelle.schuilenburg@stichtingboor.nl
Website: www.eduardvanbeinum.nl
Twitter: www.twitter.com/eduardvanbeinum
Facebook: www.facebook.com/EduardVanBeinumSchool

Uw kind ziek melden

Fijn als u ons voor 09.00 uur ‘s ochtends laat weten als uw kind niet naar school komt!

Ziekmeldingen graag doorgeven via telefoonnummer 010-4226026 of mail de groepsleerkracht van uw kind.

Uw kind afmelden voor een bijzondere gelegenheid

In uitzonderlijke gevallen mag uw kind de schoolactiviteiten een dag overslaan. Deze uitzonderingen zijn wettelijk vastgesteld. Denk hierbij aan een huwelijk, begrafenis, lustrum of geboorte in de directe familiekring. Het is van belang dat u hiervoor schriftelijk toestemming vraagt en krijgt. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de eigen leerkracht en directie.

Contact opnemen met OR, MR of Overblijfcoordinator

Aanmelden als overblijfouder

Onze leerlingen en ouders verwelkomen u graag als overblijfouder. Meld u aan via het formulier of stuur een mailtje aan overblijfcoördinator Martijn overblijfevb@gmail.com

Contact opnemen met de Ouderraad (OR)

Heeft u interesse om onze Ouderraad te versterken? Als lid van de raad of als ouder die helpt bij een van onze activiteiten, zoals de jaarlijkse sportdag, Kerstviering en feestjes? Onze voorzitter Jessica hoort graag van u op ouderraad.evb@gmail.com

Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR leden zijn regelmatig op het schoolplein en horen graag welke suggesties en zorgen u eventueel heeft. U kunt ook een mailtje sturen: mr@eduardvanbeinum.nl

Uw kind aanmelden voor de Peutergroep

Voor informatie over kosten, aanmelding en eventuele wachtlijst kunt u terecht bij:

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
Telefoon: 010 246 1133
Email: www.kinderopvangmundo.nl

Uw kind aanmelden voor Buitenschoolse Opvang (BSO)

Voor informatie over kosten, aanmelding en eventuele wachtlijst kunt u terecht bij:

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
Telefoon: 010 246 1133
Email: www.kinderopvangmundo.nl

Schoolgegevens

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Gemeentelijk schoolnummer 2030
Rijksadministratienummer 10763 / 17MV
Rekenningnummer:  NL36INGB0003876947 t.n.v. Stichting Schoolfonds Eduard van Beinum

Contact opnemen met stichting BOOR

Stichting BOOR is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
Stichting BOOR
mevrouw Elwine Walraven
Schiekade 34
3071 KB Rotterdam
Telefoon: 010-2540800
Email: info@stichtingboor.nl
Website: www.stichtingboor.nl