Cultuurschool

De Eduard van Beinum is een cultuurschool met de nadruk op muziekonderwijs. Met de subsidie Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren wij in meer en beter muziekonderwijs. Meester Jur traint ons hele team in het geven van goed muziekonderwijs en hij geeft om de week muziekles in alle groepen.

Muziek stimuleert ontwikkeling
Onze school ligt middenin de componistenwijk van Hillegersberg en draagt de naam van een beroemde dirigent. Investeren in muziek is niet meer dan logisch! Samen muziek maken geeft niet alleen veel plezier, maar het leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Het heeft zelfs positief effect op schoolprestaties.

Denksleutels
Op onze school werken we met Denksleutels. Daarmee ontwikkelen wij het creatieve denken. Het out of the box denken legt andere denksporen aan en bevordert de growth mindset. De doelen en technieken van de creatieve vakken verbinden we binnen de klas aan onze thema’s van wereldoriëntatie. Een thema gaat zo nog meer leven en kinderen kunnen verschillende talenten en intelligenties in ontwikkelen.

Ruim buitenschools cultuuraanbod
Omdat wij cultuurschool zijn, hebben we ook een ruim buitenschools aanbod. Onze leerlingen kunnen lessen gitaar, piano en dans volgen. We bieden ook schaken, Mad Science en Lego Engineers aan. Dat breiden we dit schooljaar uit met het leren van een vreemde taal, werken met multimedia en expressiecursussen.

Ook voor volwassenen en peuters
Voor volwassenen heeft de Van Beinum ook wat te bieden: op maandag repeteert het Nederpopkoor in ons schoolgebouw. De allerkleinsten worden ook niet vergeten. De SKVR biedt twee keer per jaar de cursus Muziek op schoot voor peuters aan in ons gebouw.