Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van onze school praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en uitvoering van het onderwijs. Drie ouders en drie teamleden vormen samen de MR. Zij bespreken beleidsmatige zaken en zijn klankbord voor de directeur. Op diverse terreinen kan de MR de school gevraagd en ongevraagd adviseren (adviesrecht). Daarnaast heeft de MR op specifieke onderwerpen ook instemmingsrecht. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Onze MR is momenteel als volgt samengesteld:

Oudergeleding

Paulien Campagne, secretaris

Olga Sprong

Philippe Petit, voorzitter

Lerarengeleding

Anita van Zijst

Eric Iburg

Wouter van Suijlekom

Onze MR-leden zijn regelmatig op het schoolplein en horen graag welke suggesties en zorgen u eventueel heeft. U kunt ook een mailtje sturen: mr@eduardvanbeinum.nl