Overblijfouders

Praktisch alle leerlingen op onze school blijven over tijdens de lunch. Een grote groep ouders verzorgt samen met pedagogisch medewerkers van Mundo de overblijf. De overblijfcoördinator maakt hiervoor een rooster. Alle overblijfouders dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Afgelopen schooljaar hebben 7 overblijfouders een TSO-training gevolgd en een certificaat ontvangen. Dit schooljaar zullen weer een aantal ouders de training volgen.

Wilt u uw kinderen ook zien spelen met klasgenootjes tijdens de overblijf? Onze overblijf coördinator Martijn deelt u graag in!
Drie keer per week of eens per maand … u bent van harte welkom! Klik hier voor het aanmeldformulier.