Godsdienstonderwijs en humanistische vorming

Voor de groepen 3 t/m 8 bieden wij de keuze tussen een wekelijkse godsdienstles of een uur humanistische vorming. Deze lessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Elk jaar maakt u in april de keuze met/voor uw kind en vragen wij op basis van de aanmeldingen de subsidie voor het volgende schooljaar aan.