Groener en groter schoolplein

Terwijl we nog in de inventarisatiefase zijn bij de renovatie van ons schoolgebouw, wordt het schoolplein alvast aangepakt. De hekken tussen het kleuterplein en grote plein worden vervangen door groenblijvende laurierstruiken. Deze hekken zijn hergebruikt langs de Henriette Bosmanlaan op de plek waar de grens ligt tussen het terrein van de gemeente en de school. Op een hoek van het grote plein zijn ook hekken weggehaald. Hier wordt op korte termijn een beukenhaag geplaatst.

Het schoolplein wordt groener en groter! De tuincommissie is bezig om het pleinplan verder uit te werken. Niet alles kan tegelijk. Met sommige dingen moeten we eerst wachten op de renovatie van het schoolgebouw, omdat er anders schade zou kunnen ontstaan als er met groot materieel gewerkt moet worden.
Maar stap voor stap komen we er ook!

meer groen op het kleuterplein

error: Content is protected !!