Luizenouders

Niemand wil ze, maar soms zijn ze er ineens: luizen. Om brede verspreiding van luizen op school te voorkomen, controleren ‘luizenouders’ alle leerlingen, na iedere schoolvakantie in de week na de vakantie op hoofdluis. Vindt u het ook belangrijk dat de kinderen kriebelvrij rondlopen en de controle op een leuke manier gebeurt? Meldt u zich dan aan als ‘luizenpluizer’ bij coördinator Eliza of mail naar onze Ouderraad. Bekijk hier ons luizenprotocol.