Een dorps karakter. Persoonlijk. Met aandacht voor elk kind.

Wij zijn een openbare basisschool. Met ruim 170 leerlingen zijn wij een kleine school waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar persoonlijk kennen. Een veilige en uitdagende school, waar kinderen uit verschillende milieus en gezindten met elkaar spelen, leren en leven. Het Eduard van Beinum team gaat ervan uit dat ieder kind unieke eigen talenten heeft die ontwikkeld kunnen worden. De leerlingen worden positief benaderd en op basis van ieders persoonlijke kwaliteiten wordt op onze school gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden.

Naast de aandacht voor kennisontwikkeling van het kind, vinden we het belangrijk onze leerlingen te stimuleren al hun (creatieve, sportieve en sociaal-emotionele) talenten binnen de vormingsgebieden van het basisonderwijs optimaal tot ontwikkeling te brengen. Wij doen ons best de kinderen plezier te laten beleven aan het leerproces, omdat wij denken dat kinderen die met plezier leren gemotiveerder zijn en intensiever leren. Dat doen we met een effectieve manier van lesgeven, aantrekkelijke materialen en gestructureerde leerstappen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan: hoe ga je met elkaar om, hoe los je dingen op, hoe kom je voor jezelf op, hoe zorg je voor anderen.

Bijzonder is dat onze leerlingen vanaf de kleuterklas Engelse les krijgen en we de (hoog-)begaafde leerlingen een uitdagend aanbod (zogenaamde Minerva lessen) bieden.