Klaar voor het nieuwe schooljaar!

Wij hopen dat alle leerlingen en ouders een mooie zomervakantie hebben gehad, ook al was deze misschien wat anders dan andere jaren. Ook de komende periode zullen we op school nog te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus. Alle ouders hebben een brief ontvangen waarin alle afspraken op een rij staan. Je kunt ze ook hier vinden.

Basisregels
• Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Verkouden kinderen blijven thuis, (reeds afgestemd met de MR). Indien een kind chronisch verkouden is en/of hooikoorts heeft dan graag doorgeven aan de betreffende groepsleerkracht. Dan kan daar een afspraak over gemaakt worden.

Ouders in de school
Sinds de versoepelingen van 1 juni is het weer mogelijk om ouders toe te laten in de school. Dit echter alleen bij hoge urgentie of voor de uitvoer van een vaste vrijwilligerstaak bijvoorbeeld. Wij handhaven dan ook het advies van ons bestuur om ouders zo min mogelijk toe te laten in de school.

Als ouders toch de school in komen, dan gelden de volgende regels:
– de afspraak wordt van te voren gemaakt via de mail of telefonisch
– bij aanvang van de afspraak wordt er triage toegepast en wordt u geregistreerd
– tijdens de afspraak zijn alle betrokkenen verantwoordelijk voor het aanhouden van de 1,5 meter
afstand.

Quarantaine
Als u op vakantie bent geweest naar een land met een oranje of rood reisadvies, dient u bij thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te blijven. Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij gewoon naar school mogen komen. Natuurlijk moeten zij wel thuisblijven als zij gezondheidsklachten hebben. Dit verzuim wordt door de school niet gemeld bij Leerplicht.
De regels voor thuisquarantaine kunt u hier vinden.

Ventilatie
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Of die rol er is, staat nog niet vast. Maar het is hoe dan ook belangrijk dat de luchtkwaliteit in schoolgebouwen goed is. Het RIVM heeft richtlijnen gegeven om te waarborgen dat
er voldoende luchtverversing plaatsvindt in schoolgebouwen. Volgens deze richtlijnen moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Ons schoolbestuur heeft al haar gebouwen gecontroleerd. We zullen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen en deuren (tegen elkaar) open te zetten. Binnenkort krijgen we ook een aantal CO2-meters. Hiermee kunnen we steekproefsgewijs de luchtkwaliteit van de lokalen controleren.

Luizencontrole
Normaliter controleren wij op school na iedere vakantie alle kinderen. Doordat wij zo min mogelijk ouders toelaten in de school, verzoeken we vriendelijk uw kind(eren), zelf zorgvuldig te controleren op hoofdluis. Hier treft u nadere informatie over hoe u dat het best kunt doen.

Gymlessen
Hieronder treft u het voorlopige gymrooster 2020-2021, in een later stadium zullen wij waarschijnlijk uitbreiden naar 2 gymlessen per week.

Tijd Dinsdag Vrijdag
8:30 – 9:30 gr 5 gr 8
9:45 – 10:45 gr 4 gr 6
11:00 – 12:00 gr 3 gr 7

Groep 1/2A en 1/2B gymmen zoals gebruikelijk in het speellokaal in de school en staan dus niet in dit rooster.

Gymspullen
Kinderen hebben, zoals gebruikelijk, de gelegenheid zich om te kleden in de kleedkamer (in verband met persoonlijke hygiëne). We kunnen kinderen op verantwoorde wijze laten omkleden doordat we extra tijd inplannen voor het schoonmaken van de kleedruimte na het bezoek.
De dag dat de kinderen gym hebben is dus het vriendelijke verzoek aan u en de kind(eren) ervoor te zorgen dat kinderen hun gymspullen bij zich hebben.

Peutergroep Edje van Beinum wordt ukIQ
Onze peutergroep Edje van Beinum is gestopt. Aankomende periode zullen wij op de woensdagen een pilot draaien met ukIQ. Dit is gericht op peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Meer informatie

Renovatie OBS Eduard van Beinum
Goed nieuws! Ondanks de Corona is achter de schermen hard verder gewerkt aan de plannen rondom de renovatie van onze school. Het definitieve ontwerp is in een vergevorderd stadium. Op korte termijn verwachten wij het definitieve ontwerp te kunnen delen en kunt u de komende tijden weer meer nieuws verwachten over de renovatie.

Mochten er nog vragen zijn, loop dan even binnen bij Joëlle.