Luizenprotocol

Niemand wil ze, maar soms zijn ze er ineens: luizen. Om brede verspreiding van luizen op school te voorkomen, controleren ‘luizenouders’ alle leerlingen, na iedere schoolvakantie in de week na de vakantie op hoofdluis. De hoofdluiscontrole vindt plaats op de gangen in school of in een leeg lokaal. Als er luis gevonden wordt, doen we twee weken na de eerste controle, een herhalingscontrole.

De ouders van de leerling(en) bij wie hoofdluis is gevonden ontvangen door de leerkracht deze informatie en instructie over de maatregelen die genomen moeten worden om hun kind te behandelen. Ouders van de kinderen in de groep waar hoofdluis is gevonden, krijgen informatie dat er neet/luis gevonden is in de groep met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren. Bekijk hier ons luizenprotocol.