(Hoog)begaafden

De Eduard van Beinumschool doet beloftes aan elk kind.
Dat betekent dat er veel verschillende behoeftes zijn en dat wij daar zeer zorgvuldig en deskundig mee om gaan.
Binnen de zorgbreedte op onze school zien we globaal twee bijzondere groepen leerlingen waar wij zorgbeleid op hebben.

 

Zorgbreedte op de Eduard van BeinumDe populatie op de Eduard van Beinum laat een andere verdeling zien dan de landelijke verdeling. Op onze school hebben wij tussen de 30 – 40% A-leerlingen in elke groep. Per groep bevindt ongeveer 75% van de leerlingen zich boven het  landelijk gemiddelde (A en B-niveau). Kinderen die meer aankunnen dan de gewone leerstof bieden we naast een passend aanbod in de groep ook Minerva-onderwijs. Minerva is de naam van het BOOR-project Passend Onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling.

Om recht te doen aan de beloftes die wij aan de kinderen hebben gedaan, hebben wij ons onderwijsaanbod ook afgestemd op de behoeften en kenmerken van deze groepen leerlingen.

Dit betekent dat wij gedurende de hele week binnen en buiten de groepen meer inspelen op deze doelgroep dan alleen met het werken met verrijkingsmateriaal, verrijkingsopdrachten en een plusklas.

Lesgeven aan begaafde leerlingen zit in het DNA van het hele team.
Lees het interview met juf Mélanie

 

melaniewaterhoutOnze begaafdheidsspecialist Mélanie Waterhout ondersteunt en coacht de leerkrachten bij het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van deze leerlingen binnen de school.

Veel ouders buiten de wijkgrenzen weten ons te vinden vanwege ons specifieke aanbod en het sociale klimaat wat hier heerst.

Inclusief leren op een reguliere school, waar je leert omgaan met jezelf en met de verschillen tussen mensen om je heen en waar je mèt en van elkaar kunt leren.

 

Beleid (hoog)begaafde leerling op de Eduard van Beinum

Informatie over Denksleutels

Het belang van werken aan een growth mindset  

Nieuws uit de Minerva-groepen 

Meer informatie over Minerva-scholen