Pestprotocol

Onze school heeft geen geformaliseerd pestprotocol. Wij geloven in samenwerking en vertrouwen erop dat onze leerlingen, ouders en het team in staat zullen zijn een constructieve dialoog te voeren en een oplossing te vinden. Want ook ongewenst gedrag is bespreekbaar.
Onze school hanteert het ‘Anti Agressie Protocol’ van Fokor, zie ook www.fokor.nl . In dit protocol zijn afspraken gemaakt over omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en het team op school.