Praktische informatie

Hoe ziet een week, een jaar bij ons op school er concreet uit? Hoe laat starten de lessen, op welke dag organiseren we de sportdag, wanneer is het vakantie? En hoe zit het met de overblijf, schoolmelk, luizen, naschoolse opvang; en is er een pestprotocol? We vertellen het u graag!