Schoolmaatschappelijk werker

Graag verwelkomen wij Coos Gunneweg, schoolmaatschappelijk werker. Zij heeft het stokje overgenomen van Tabitha Mulder. Wij danken Tabitha voor haar inzet en wensen Coos succes. Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van...