Klassenouders

Klassenouders spelen een sleutelrol op onze school als het gaat om het co├Ârdineren van bijzondere activiteiten met de eigen groep. Elke groep heeft twee klassenouders. Deze ouders ondersteunen de juf/meester bij de organisatie van bijvoorbeeld een bezoek aan de kinderboerderij of het theater. Ook co├Ârdineren zij de inzet van de overige ouders bij het Kerstontbijt en regelen zij een attentie voor een ziek kind. Kortom, klassenouders zijn de spin in het web voor de ouders van leerlingen in de specifieke groep.

 

error: Content is protected !!