Ouderavond 17 september

Photo created by creativeart - www.freepik.comDinsdag 17 september organiseren wij de eerste ouderavond van dit schooljaar.

Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid kennis te maken met ons (gegroeide) team, met de medezeggenschapsraad en met de ouderraad. Tevens informeren wij u tijdens het algemene gedeelte over de plannen voor het schooljaar 2019-2020.

Vervolgens kunt u kiezen voor de groep van uw kind(eren) en ontvangt u praktische en inhoudelijke informatie over het leerjaar van de meester of juf van uw kind(eren). Wij hebben deze avond twee rondes zodat u, indien u meerdere kinderen heeft, geen informatie hoeft te missen.

Tijdens de rondes heeft u tevens de mogelijkheid om de inhoudelijke en praktische toelichting bij te wonen van onze nieuwe meer- en hoogbegaafdheid specialist, Amanda Pereira Furtado. Zij zal een presentatie geven over de plannen op dit gebied en de koers die wij zullen gaan varen.

Programma 

18.30 uur: Inloop met een lekker kopje koffie of thee

18.45 uur: Algemeen gedeelte op het leerplein
– Voorstellen van het team
– Woord van de medezeggenschapsraad en de ouderraad
– Korte toelichting op de plannen en de koers van OBS Eduard van Beinum voor het schooljaar 2019-2020

19.30 uur: Ronde 1
– Keuze 1: Inhoudelijke en praktische toelichting door de leerkracht van uw kind(eren) in de eigen groep
– Keuze 2: Presentatie en toelichting in het pluslokaal ten aanzien van de koers en het beleid op het gebied van de meer- en hoogbegaafde kinderen
– Keuze 3: LET OP: groep 8 alleen ronde 1 duur: 45 minuten

20.00 Ronde 2
– Keuze 1: Inhoudelijke en praktische toelichting door de leerkracht van uw kind(eren) in de eigen groep
– Keuze 2: Presentatie en toelichting in het pluslokaal ten aanzien van de koers en het beleid op het gebied van de meer- en hoogbegaafde kinderen

Wij kijken uit naar een prettige avond. Tot dan!