Proefjes

De afgelopen periode hebben de kinderen tijdens de Minerva lessen proefjes gedaan met spullen die je meestal gewoon in huis hebt zoals haargel, olie, azijn en zout. De kinderen moesten onderzoek doen door eerst een hypothese op te stellen, vervolgens te noteren wat er daadwerkelijk gebeurde tijdens de verschillende proefjes en waardoor ze dachten dat dit kwam.

Inmiddels is het nieuwe Minerva rooster klaar. Het inloop moment voor ouders blijft gelijk; op donderdagmorgen van 8:30 tot 8:45. Het inloopmoment voor kinderen wordt verplaatst naar donderdagochtend van 10:15-10:30. Intekenlijsten hangen op het prikbord naast het Minerva lokaal. Verder zullen de projectlessen vanaf de meivakantie in de ochtend plaatsvinden, devklassenbezoeken in de middag.

Na de meivakantie zullen ook de Minervalessen in het teken staan van de kunststroming de Stijl.

error: Content is protected !!