School dicht vanwege coronavirus

corona Designed by Freepik_strook

 

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, gesloten is. De maatregel geldt tot en met 6 april 2020. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te organiseren. Voor kinderen van ouders die werken in een sector die van vitaal belang is voor het draaiend houden van onze maatschappelijke structuren en de zorg, is onze school geopend. Wij vragen u vriendelijk om zo spoedig mogelijk via het onderstaande mailadres van Joelle Schuilenburg te laten weten of u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Op bestuursniveau willen wij in beeld krijgen hoeveel kinderen het betreft om op de middellange termijn passende maatregelen te treffen. Klik hier voor de lijst met vitale beroepen zoals gedeeld vanuit het kabinet. NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school komen.

Het team van OBS Eduard van Beinum maakt maandag en dinsdag een plan van aanpak en zal voorbereidingen treffen om het onderwijs daar waar mogelijk op een andere manier te organiseren. In het plan zullen wij ook gefaseerde distributie van (school)materialen opnemen en/of de mogelijkheid creëren voor het ophalen van persoonlijke eigendommen op school. U en uw kinderen zullen uiterlijk dinsdag via de mail op de hoogte worden gesteld.

Tijdens sluiting van de scholen is het schoolmaatschappelijk werk telefonisch en per mail te bereiken voor overleg en consulten. Coos Gunneweg is op donderdagen telefonisch te bereiken via 06-18510770. Mailen kan altijd: cgunneweg@cvd.nl

We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen omtrent de genomen maatregelen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien of door te zetten naar ons bestuur, wil ik u verzoeken te mailen naar joelle.schuilenburg@stichtingboor.nl.

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee, een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw vertrouwen en begrip. Hopend u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Joelle Schuilenburg