Staking 30 en 31 januari

De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Al het onderwijspersoneel krijgt vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een eenmalige bonus. Tevens krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari. Natuurlijk zijn we daar erg blij mee. Toch gaat de aangekondigde tweedaagse (landelijke) staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari volgens de bonden absoluut door.

De reden om de onderwijsstaking door te laten gaan, is dat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten, het lerarentekort aan te pakken en de werkdruk te verminderen. Door het grote lerarentekort op basisscholen is de werkdruk voor de huidige medewerkers enorm gestegen. Maar ook op middelbare scholen vallen lessen uit en komen steeds meer onbevoegde docenten voor de klas te staan.

Ook wij ervaren een een toename in werkdruk. De stakingsbereidheid onder de medewerkers van OBS Eduard van Beinum is daarom groot. Er is een inventarisatie gedaan onder de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Het grootste gedeelte van het team heeft aangegeven te zullen staken. Er zit dus wederom niets anders op dan de school te sluiten. Ik informeer u daarom tijdig, zodat u daar vast rekening mee kunt houden.

Uiteraard is het mogelijk gebruik te maken van de diensten van kinderopvang Mundo, dit dient u zelf af te stemmen met hen.

We hopen op uw begrip en steun! De kwaliteit van het onderwijs staat onder andere onder druk door het tekort aan leerkrachten. Deze staking gaat dus over veel meer dan salariƫring. Het gaat over de toekomst van uw en onze kinderen.