Voedselbosje geplant op schoolplein

Leerlingen van OBS Eduard van Beinum hebben op donderdag 9 november samen met Natuurstad en IVN Natuureducatie een Voedselbosje op hun schoolplein geplant. Van appel- en amandelboom tot lekkere bladgewassen als rabarber en brave hendrik.

Lekker en leerzaam bosje

Een voedselbosje is een mini variant van een groter Voedselbos. Het heeft een omvang van 30m2 en bestaat uit 30 eetbare soorten vaste planten in vijf beplantingslagen: bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers en klimplanten. Met een voedselbosje leer je over planten, oogsten en koken.

Door het Voedselbosje leren kinderen op een uitdagende en vernieuwende manier hoe voedsel groeit. Zij leren dat het bosje goed is voor de natuur, voor het klimaat én voor jezelf.  Ze ontdekken hoe verschillende planten smaken en welke delen je ervan kunt eten. Zo kun je vruchten plukken, maar er groeien ook eetbare bloemen en bladeren. Natuurstad verzorgt ook gastlessen en levert het educatiemateriaal dat ontwikkeld is door IVN, waarmee de school zelf aan de slag gaat. De leerlingen kunnen bovendien op excursie naar de tuinen van Natuurstad, om de Voedselbossen daar te ontdekken.

Voedselbosje als buitenlokaal

Steeds meer scholen en BSO’s vergroenen hun buitenruimte. Dat is goed voor de leerlingen en goed voor de natuur. Groen zorgt ook voor meer dieren op het plein, meer schaduw en minder wateroverlast bij hevige regenval. Met hulp van Natuurstad en IVN Natuureducatie zijn er inmiddels 9 Voedselbosjes geplant in Rotterdam. Het bosje bij OBS Eduard van Beinum is de feestelijke afsluiter van dit stedelijke traject.

De Voedselbosjes in Rotterdam zijn mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam (Rotterdams Weerwoord, Rotterdam gaat voor Groen), Rabobank Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het rijksprogramma Jong Leren Eten.

Traditioneel met een twist

Naast de basisvakken biedt de Eduard van Beinum een rijk, aanvullend aanbod in projecten en hier is het Voedselbosje een mooi voorbeeld van. Het Voedselbosje gaat nu in winterslaap en zodra deze in het voorjaar weer ontwaakt zullen er in alle groepen natuurlessen worden gegeven . Zo zorgt Eduard van Beinum er voor dat kinderen zich breed kunnen ontplooien.