Weer naar school!

Op 11 mei zal de school weer opengaan. Wat hebben we de kinderen gemist! Elke dag naar school gaat helaas nog niet. De ene helft van de klas komt op maandag en donderdag, de andere helft op dinsdag en vrijdag. Er wordt les gegeven van 8.30 uur tot 13.30 uur. De kinderen die niet op school zijn krijgen thuiswerk via Google Classroom.

We moeten ons natuurlijk goed aan de regels en afspraken houden. Voor de leerlingen hebben we de regels op een rij gezet: Waar je op let op school. Eén van de afspraken die we maken is dat alle kinderen twee tassen mee naar school nemen: eentje voor schoolspullen en eentje voor eten en drinken. Dat staat hier uitgelegd: Spullen mee.

Voor ouders staan alle regels en afspraken op deze flyer: Terug naar school. Eén van de regels is dat ouders niet meer op het schoolplein mogen komen. De leerlingen worden door hun juf of meester opgevangen op het schoolplein. De groepen 1 t/m 3 en 5 komen het plein op via de ingang aan de zijde van de Mozartlaan. De groepen 4 en 6 komen het plein op via de ingang aan de zijde van de Bizetlaan (aan de kant van de fietsenstalling). De groepen 7 en 8 komen het (kleuter)plein op via de achterkant, bij de gymzaal. Ouders dienen ook bij het ophalen op de aangegeven plek te staan. Plattegronden halen en brengen.

Voor die kinderen, waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen, blijft de mogelijkheid dat zij alle schooldagen worden opgevangen, door school en/of door Kinderopvang Mundo.

kindregels poster