Schoolgeld

Het schoolgeld bestaat uit de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage (indien uw kind overblijft).


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die de school belangrijk voor de kinderen vindt. Onder meer:

  • Feestdagen (Kerst, Pasen, Sinterklaas)
  • Sportdag
  • Schoolreis
  • Schoolbibliotheek, zowel Nederlands als Engels
  • Musical

Aangezien het hier oudergelden betreft, beslist de ouderraad hoe het geld besteed wordt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de algemene ouderavond vastgesteld. In 2018-2019 is dit 90 euro per leerling. Een aantal ouders betaalt uit eigen vrije wil een veel hogere bijdrage, wij zijn hier uiteraard zeer blij mee, dit stelt ons in staat om nog meer leuke activiteiten te organiseren.


Overblijfbijdrage

Voor het overblijven bedragen de kosten in 2018-2019 160 euro per leerling.

U kunt de ouderbijdrage en overblijfbijdrage in één keer overmaken.
Het rekeningnummer van de ouderraad is:
IBAN: NL36 INGB 0003876947
t.n.v. Stichting Schoolfonds Eduard van Beinumschool
Vermeld bij het overschrijven de naam van uw kind en in welke groep hij of zij zit.