Schoolgeld

Het schoolgeld bestaat uit de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage (indien uw kind overblijft).


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die de school belangrijk voor de kinderen vindt. Onder meer:

  • Feestdagen (Kerst, Pasen, Sinterklaas)
  • Sportdag
  • Schoolreis
  • Schoolbibliotheek, zowel Nederlands als Engels
  • Musical
  • Extra ouderbijdrage werkweek groep 7/8 ouders krijgen hierover tijdig  bericht.

Aangezien het hier oudergelden betreft, beslist de ouderraad hoe het geld besteed wordt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de algemene ouderavond vastgesteld. In 2022-2023 is dit €80,-  per leerling. Een aantal ouders betaalt uit eigen vrije wil een veel hogere bijdrage. Wij zijn hier vanzelfsprekend heel blij mee. Dit stelt ons namelijk in staat om nog meer leuke activiteiten te organiseren. Dank u wel!


Overblijfbijdrage

Voor het overblijven bedragen in 2022-2023 de kosten €220,- per leerling.