Missie, visie en beloftes

Missie
Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier.
Elk kind heeft eigen mogelijkheden, talenten, vaardigheden en het tempo wat daar bij past.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind daarin gezien, herkend en erkend wordt.
Vanuit die gedachte kijken wij naar kinderen en zien wij een schat aan mogelijkheden.
Onze bijdrage moet een meerwaarde zijn voor elk kind, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het kind een aandeel krijgt in de eigen ontwikkeling.
Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid en daarmee de motivatie te blijven ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden en talenten bieden een stevige basis voor de toekomst.
Met onze bijdrage willen wij kinderen optimaal tot hun recht laten komen, zodat zij ervaren dat zij gelukkig mogen zijn met zichzelf, leren omgaan met anderen en iets kunnen bijdragen in hun toekomstige rol aan de maatschappij en de wereld om hen heen.

De kernwaarden, die wij belangrijk vinden in ons onderwijs zijn daarbij:
– Persoonlijke ontwikkeling
– Ontwikkeling
– Plezier
– Eigenaarschap

Visie
Leren met plezier is een belangrijke basis om gemotiveerd te blijven en te ontwikkelen.
Leren is dan inspirerend en vraagt om meer.
Wij zien het als onze opdracht dat wij het kind  helpen te blijven ontwikkelen in brede zin.
Wij zetten er op in dat kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit mogelijkheden in wie ze zijn, wat ze kunnen, waar hun talenten liggen en wat ze aan bereik hebben vanuit hun begrip en vaardigheden.
Wij leveren een aandeel in hun leren van kennis en vaardigheden voor de toekomst, waarmee zij de wereld in kunnen.
Vanuit onze missie en visie geven wij ons onderwijs vorm op onze school en leggen wij ons vast op een aantal beloftes:

Onze beloftes aan het kind
1. Je wordt gezien zoals je echt bent.
2. We gaan respectvol met je om en benaderen je vanuit een positieve insteek.
3. We betrekken jou bij je eigen ontwikkeling.
4. We dagen je persoonlijk uit om de beste versie van jezelf te worden.
5. We zien jouw mogelijkheden en behoeftes en sluiten ons onderwijs daar op aan.
6. We zorgen dat je je breed kunt ontwikkelen binnen een veilige, uitdagende leeromgeving.
7. We zorgen dat je plezier hebt in leren en het fijn vindt op school.
8. We helpen jou je talenten te ontwikkelen.