Schooltijden

De leerlingen zijn dagelijks van 08.30 – 14.45 uur op school.
Behalve op woensdag, dan zijn zij om 12.30 uur vrij.

Praktisch iedereen maakt gebruik van de centraal georganiseerde overblijf op school.
De exacte lestijden zijn als volgt:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1 t/m 4:      8.30 –  14.45 uur

Groep 5 t/m 8:      8.30 – 14.45 uur

Op woensdag

Groep 1 t/m 8:       8.30 – 12.30 uur

Pauzes

Elke groep heeft een kleine (15 min.) en grote (40 min.) pauze. Er wordt in de klas samen gegeten. 

BSO Mundo verzorgt de overblijf. Aan de overblijf zijn kosten verbonden:
220 euro per jaar, per leerling voor het schooljaar 2022-23.

Schooltijden