Bosles kleine diertjes

Op dinsdag 20 juni zijn de groepen 4 en 5 het Bergse bos in gewandeld om kleine diertjes te zoeken. De diertjes waren twee weken er voor al door de kinderen gezocht en geteld. Met de toen gemaakte diertjes-aftekenlijst in de hand werden nu de meest getelde diertjes van toen gezocht en gevangen. In Petri-bakjes, voorzien van een dekseltje met luchtgaatjes, werden de diertjes, zoals pissebedden, kapoentjes, torretjes en wantsen, naar school vervoerd. Leerlingen die geen beestjes konden of wilden vangen, namen bloemen, zand of gras mee.

Op school werd alles onder microscopen bekeken. Dat was een geweldige ervaring voor iedereen. Niet echt voor de diertjes, de meesten renden rond in hun bakje. Kenmerken van de beestjes werden genoteerd en in de groep besproken.

Na afloop van de leerzame ochtend, werden de diertjes weer teruggezet in de natuur.