Anti-pestprotocol en veiligheidsbeleid

Op deze pagina vindt u het anti-pestprotocol van OBS Eduard van Beinum. Dit protocol is opgesteld om voor ouders en personeel inzichtelijk te maken hoe op school preventief gewerkt wordt tegen pesten en hoe met pestgevallen wordt omgegaan. Zoals in de missie en de visie van school is terug te lezen, staat een respectvolle omgang met elkaar in hoog vaandel. Een helder beleid rondom pesten is daarbij zeer belangrijk.

Anti pest protocol
Schoolgids